Bond van Nederlandse Militaire en Dienstslachtoffers

Datum/Tijd
Datum: zaterdag 20 juni 2015
Tijden:15:00 (aanvang) - 17:00 (einde)

Meer Informatie


Locatie: Haarlemmerliede

Ter gelegenheid v an het 70 jarig jubileum van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs-en Dienstslachtoffers.


Kaart onbeschikbaar