Bestuur Shantykoor De Marconisten

Vijf koorleden vormen het bestuur van Shantykoor De Marconisten.

Andries Hansma, Bart van Gameren en John van der Willik, zijn respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Vacant is vicevoorzitter, vicepenningmeester, organisatie en boekingencoördinator, Kees van der Meer is verantwoordelijk  voor de geluidstechniek en logistieke ondersteuning.

De Bemanning:
Zangers – Koordirectie –  Muzikale ondersteuning –  GastvrouwenBestuur